Podmienky súhlasu a spracovania osobných údajov

Zadaním svojich osobných údajov – mena a emailu – dávam politickej strane SPOLU – občianska demokracia, IČO: 51313901, so sídlom Koperníkova 47, 82104 Bratislava, číslo registrácie strany: SVS-OVR1-2018/004572 (ďalej len „strana SPOLU“) súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickú komunikáciu, prípadne SMS komunikáciu s informáciami týkajúcimi činnosti strany SPOLU.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie registrácie v systéme zasielania noviniek o činnosti strany SPOLU.

Súčasne potvrdzujem, že som si vedomý svojho práva udelený súhlas odvolať. A to tak, že o uplatnení tohto práva budem informovať stranu SPOLU, najmä prostredníctvom emailovej adresy: ochranaudajov@stranaspolu.sk.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov strany SPOLU sú uvedené v Zásadách spracúvaniach osobných údajov, ktoré sú zverejnené na stránke www.stranaspolu.sk.