5.9. Bytová politika

Gestori: Michal Filek, Roland Hogh

Bytová politika na Slovensku bezprostredne súvisí a ovplyvňuje rozvoj priemyslu, zamestnanosti, životnej úrovne a celkového rozvoja obcí, miest a regiónov. Bez toho, aby mali potenciálni zamestnanci kde bývať, neprilákate investorov do priemyselných parkov. Bez toho, aby mali mladí kde pracovať a bývať, ich neudržíte v regiónoch rovnomerne po celom Slovensku, ale odídu do väčších miest na západ republiky, alebo do zahraničia. Bytová politika je preto jednou z najdôležitejších a najpodstatnejších politík, ktorá sa týka najmä miestnej samosprávy. Preto je potrebné na ňu klásť vysokú prioritu, hoci často býva hlavne časovo a finančne náročná. S prekážkami sa však zároveň dá vysporiadať, pretože štát stále najmä prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podporuje samosprávy vo výstavbe nájomných bytov. Samosprávy musia v spolupráci s orgánmi štátnej správy a súkromným sektorom vyvíjať snahu zabezpečiť pre každého obyvateľa svojho územia primerané bývanie. Podľa medzinárodných dokumentov je primerané bývanie charakterizované ako bývanie, ktoré spĺňa nasledujúce znaky: finančná dostupnosť, obývateľnosť, prístupnosť, poloha a kultúrna vhodnosť.

Hlavné problémy

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.