5.8. Životné prostredie

Gestor: Tamara Stohlová

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z najdôležitejších a najaktuálnejších oblastí, ktorej sa územné samosprávy venujú. Jedná sa o celý rad prírodných zdrojov, medzi ktoré patria rastliny, živočíchy, vzduch, voda či pôda. Dlhodobé znečisťovanie životného prostredia v minulosti sa stále odráža na zdraví a kvalite života ľudí. Preto musí byť cieľom každého z nás v oblasti starostlivosti o životné prostredie zachovať a hlavne zlepšiť kvalitu životného prostredia s ohľadom na všetky organizmy, vrátane človeka.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.