5.7. Kultúra a umenie

Gestor: Damián Hamada, Peter Barančík

Kultúra a umenie sú odvetvia, ktoré boli v rámci obcí a miest odsúvané častokrát na druhú koľaj. Výsledkom je nedostatok možností na kultúrne vyžitie hlavne v rámci menších miest a obcí. Viaceré mestá na Slovensku majú zriadené mestské kultúrne strediská alebo mestské umelecké agentúry, ktoré fungujú ako príspevkové organizácie. Či už mesto, alebo mestské kultúrne stredisko (ďalej len Msks) navyše spravujú aj ďalšie inštitúcie, ktoré pod nich spadajú, napríklad knižnicu, mestské múzeum a v ojedinelých prípadoch aj kino.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.