5.5. Parkovacia politika

Gestori: Alojz Vlčko, Veronika Ľahká

V roku 2016 bolo na Slovensku evidovaných 2 949 007 vozidiel. Od roku 1990 to predstavuje zvýšenie o 1,42 milióna. Tento nárast znamená pre samosprávy nové výzvy. Okrem znečistenia ovzdušia je hlavnou výzvou riešenie parkovania vozidiel a nastavenie spravodlivej a efektívnej parkovacej politiky. V centrách miest sa pozornosť koncentruje na riešenia, ktoré pomôžu zaparkovať návštevníkom a uľahčia život rezidentom počas dňa. Na veľkých sídliskách sa zasa zavádzajú riešenia regulovaného nočného parkovania, ktoré majú najmä priniesť benefity tým obyvateľom, ktorí sú riadne nahlásení na trvalý pobyt.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.