5.4. Doprava

Gestori: Martin Pekár, Roland Hogh

Obec/mesto má najväčší dosah a kompetencie v oblasti dopravy na správu ciest v obci/meste, ktoré upravuje osobitný zákon. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Obec/mesto má právomoc a povinnosť miestnu komunikáciu vystavať a zároveň ju patrične udržiavať vo funkčnom stave. Okrem toho najmä vo väčších mestách funguje mestská hromadná doprava, ktorú môže mesto poskytovať buď na základe vlastnej spoločnosti, alebo na základe zmluvnej spolupráce so súkromným sektorom. Doprava veľmi výrazne vplýva na kvalitu života obyvateľov jednotlivých obcí/miest, nakoľko hlavne v menších obciach majú obyvatelia problém odcestovať za prácou do okolitých obcí/miest. Nevyriešenie tohto problému ich časom núti zmeniť svoje bydlisko. Takýto dopad môže mať aj neefektívne vybudovaná sieť miestnych komunikácií, resp. ich kvalita. Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy pôsobí ako stavebný úrad. Z tohto titulu môže ovplyvňovať správu ciest (miestnych komunikácií), MHD a parkovanie (oblasť parkovania rieši samostatná kapitola).

Správa ciest

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.