5.3. Školstvo

Gestori: Ľudmila Chodelková, Karol Čepec

Školské zariadenia na území mesta alebo obce sa delia na viacero druhov podľa toho, aké činnosti zabezpečujú. Okrem delenia podľa účelu zariadenia je dôležitým znakom aj to, kto je zriaďovateľom konkrétneho zariadenia, keďže tento fakt vplýva hlavne na toky finančných zdrojov.

Mesto/obec môže spravovať tieto školy a školské zariadenia

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.