5.2. Sociálne vylúčené komunity (Rómovia)

Gestori: Martin Vavrinčík, Martin Jurčo

S Rómami žiť budeme, ide o to ako. 

Najstručnejší spôsob ako pomenovať nevyhnutnosť riešenia tzv. “rómskej otázky” sa dá definovať aj takto. A je to práve komunálna úroveň, kde toto heslo platí najvýraznejšie.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.