5.15. Mestské/obecné spoločnosti

Gestor: Veronika Ľahká

V samosprávach je bežnou praxou, že verejnoprospešné služby ako zber a zvoz odpadu, správu mestských budov, miestnych komunikácií, športovísk, zimnú údržbu, starostlivosť o mestskú zeleň a pod., zabezpečujú obce a mestá prostredníctvom obchodných spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením). Je na rozhodnutí samosprávy, či výkon týchto služieb zverí do rúk mestskej/obecnej obchodnej spoločnosti, ktorú sama založila alebo „externej“ obchodnej spoločnosti (bez majetkovej účasti samosprávy), ktorá vzíde ako víťaz z verejného obstarávania na zabezpečovanie určitej verejnoprospešnej služby.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.