5.14. Otvorená samospráva

Gestor: Matej Bučko

Pre efektívnu kontrolu čelných predstaviteľov samosprávy je dôležité, aby miestni aktivisti a občania mali ľahký prístup k informáciám o činnosti obce alebo mesta. Taktiež je dôležité z hľadiska budovania občianskej spoločnosti čo najviac zapájať občanov do rozhodovania, nielen raz štyri roky prostredníctvom volieb.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.