5.13. Smart Cities – Inteligentné mestá

Gestor: Marek Antal

Kapitola Smart Cities je samostatnou kapitolou z dôvodu populárnosti tejto témy v poslednom čase. Je to jedna z hlavných iniciatív Európskej komisie pre použitie technologických prostriedkov pre zlepšenie riadenia a zefektívnenie mestského prostredia. Je to teda suma technických riešení na vyriešenie špecifických problémov viacerých oblastí z ostatných kapitol tohto programového balíčka. Implementácia iniciatívy Smart preto musí ísť spoločne s ostatnými iniciatívami. Typicky parkovacia politika, doprava, rozvoj a správa mesta a podobne. Téma Smart Cities je veľmi často prezentovaná, pretože je populárna. EU vyhradila na financovanie takýchto projektov samostatné finančné fondy. Tento dokument nemá za cieľ priniesť kompletnú analýzu a návrh Smart riešení. Je to skôr dokument vysvetľujúci populárnym spôsobom základnú terminológiu. Na internete je veľmi veľa informačných zdrojov, napríklad štúdia Mapping Smart cities in the European Union.

Hlavné problémy v obciach a mestách

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.