5.11. Bezpečnosť

Gestor: Tomáš Belobrad

Potreba po bezpečí patrí k najzákladnejším ľudským túžbam, ktorej naplnenie je základom pre kvalitný život a jeho následný rozvoj. Ľudské spoločenstvá ako také vznikali a dodnes vznikajú najmä za účelom ochrany ich členov, ide o ich základnú povinnosť, čo uznávajú aj zástancovia čo najminimálnejšieho štátu. To si veľmi dobre uvedomujú politici po celom svete, keď v predvolebných kampaniach využívajú bezpečnostné témy a výnimkou nie je ani Slovensko (spomeňte si na rok 2016 a Chránime Slovensko!).

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.