5.10. Územné plánovanie

Gestor: Ľudmila Priehodová

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §11, (4) – Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené, písm. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.