5.1. Sociálne veci a zdravotníctvo

Gestori: Oskar Dvořák, Martin Drozd, Radoslav Škraban

5.1.1. Sociálne veci

Zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva a s tým súvisiaci nárast počtu seniorov vytvára na náš sociálny systém vysokú záťaž. Výrazne túto záťaž pociťujú samosprávy, ktoré musia zabezpečovať sociálne služby pre svojich obyvateľov.

Hlavné výzvy miest a obcí pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.