5. Programová skladačka

Nasledujúca časť komunálneho manuálu, programová skladačka, sa venuje konkrétnym oblastiam, s ktorými sa samospráva musí každodenne stretávať. Konkrétne táto časť pokrýva sociálnu politiku, zdravotníctvo, školstvo, dopravu, parkovaciu politiku, cestovný ruch, kultúru a umenie, odpady a starostlivosť o zeleň v rámci životného prostredia, bytovú politiku, územné plánovanie, bezpečnosť, hazard, inteligentné mestá, otvorenú samosprávu a mestské/obecné spoločnosti. Každá z podkapitol ponúkne komunálnemu politikovi stručný prehľad problémov a riešení v danej oblasti. Pre lepšiu ilustráciu sa čitateľ taktiež bude môcť dozvedieť príklady dobrej ale aj zlej praxe. Tento materiál pripraví kandidáta nielen na kampaň, ale aj na kvalitný výkon funkcie. Kandidát si bude môcť poskladať z poskytnutých oblastí programové priority a taktiež využiť poskytnuté riešenia v konkrétnych oblastiach ako inšpiráciu vo svojom programe.

Kapitoly