4.1. Kompetencie komunálneho poslanca

Podrobné vymenovanie kompetencií poslanca obecného/mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ostatným aktérom miestnej samosprávy nájdete v Zákone o obecnom zriadení č.369/1990 Zbierky zákonov. Cieľom tejto kapitoly je priniesť stručný výpočet toho, čo čaká poslanca becného/mestského zastupiteľstva po úspechu vo voľbách. Taktiež si povieme, aké sú mantinely právomocí poslanca, aby sme sa vyhli v predvolebnej kampani populistickým predvolebným sľubom, ktoré nie sú vo vašej kompetencii a nikdy ich nesplníte.

Rozlišovanie kompetencií štátu, krajskej a miestnej samosprávy

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.