3.4. Špecifiká kampane starostu/primátora

Pre voľby primátorov miest platí to isté, čo pre kandidátov na poslancov do zastupiteľstiev, napriek tomu má ich kampaň viacero špecifík. Tie sa dotýkajú, hlavne v prípade kandidátov na primátorov vo väčších mestách, potreby väčšej profesionalizácie kampane a z toho väčšej finančnej náročnosti kampane. Z toho vyplýva niekoľko odporúčaní.

Potreba pracovať s dátami a analýzami

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.