3.3. Nástroje a spôsoby vedenia volebnej kampane

Existuje mnoho spôsobov vedenia volebnej kampane a vždy je potrebné namixovať tú správnu kombináciu v závislosti od finančných a časových možností kandidáta a taktiež od veľkosti obvodu, veku voličov v obvode, charakteru bytovej zástavby a ďalších socioekonomických faktorov daného obvodu.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.