3.2. Kto sú vaši voliči a čo chcú

Už vieme, aký je volebný systém, koľko mandátov sa vo vašom obvode volí a kto sú relevantní aktéri. Teraz je dobré zistiť a vedieť, kto sú ľudia, ktorí vás môžu voliť a koho chcete voliť.

Voliť vás môžu iba voliči s trvalým bydliskom vo vašom volebnom obvode.

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.