2. Plánovanie a stratégia kampane

Gestori: Matej Bučko, Oskar Dvořák

Základným predpokladom úspešnej kampane je jej dôkladné naplánovanie. V období posledných týždňov pred voľbami by ste sa mali plne sústrediť na kontakt s voličmi a nie riešiť materiálnooperatívne problémy. Niekoľko týždňov pred voľbami už ťažko nájdete voľný billboard, zháňať na poslednú chvíľu grafika alebo kvalitného fotografa môže byť tiež stresujúce.

Aj keď počas kampane budete zisťovať, ktoré nástroje kampane fungujú viac a ktoré menej, kostra kampane by sa meniť nemala. Komunálna aréna málokedy prináša také zvraty, aby bolo potrebné rýchlo reagovať. Mať plán a byť pripravený je preto obrovskou devízou oproti ostatným kandidátom, ktorí sa “prebudia” v septembri a budú prvoplánovo na náhodu “strieľať do vzduchu”.

Najneskôr v júni pred novembrovými komunálnymi voľbami by ste preto mali vedieť, čo bude motívom vašej kampane, aký bude politický obsah, čo chcete voličom ponúknuť a aké nástroje kampane chcete využiť.

Kto vyhráva komunálne voľby do zastupiteľstva? Ten, koho pozná najviac ľudí a má dostatočnú dôveru. Problémom väčšiny kandidátov je, že ich nepozná dostatočný počet ľudí, preto potrebujete trpezlivo budovať svoju poznateľnosť. Za dva týždne sa to nedá, treba na tom pracovať systematicky aspoň niekoľko mesiacov pred voľbami.

Zistite si, koľko hlasov bolo potrebných na zisk mandátu vo vašom obvode v minulých voľbách v rokoch 2014, 2010, 2006. Na základe toho budete mať predstavu, akú masu voličov potrebujete presvedčiť a podľa toho naplánovať spôsob, intenzitu a formy kampane.

Popri poznateľnosti budujte aj svoj imidž kompetentnosti. Nebude vám nič platné, ak vás budú všetci poznať, ale ľudia vás nebudú vnímať ako seriózneho a schopného kandidáta.

Kapitoly