1.2. Zákonné náležitosti kandidatúry starostu/primátora

Podmienky volieb za starostu obce upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky pre všetkých kandidátov na starostu

Za starostu môže byť zvolená osoba, ktorá najneskôr v deň volieb:

Odomknutie obsahu

Komunálny manuál vám dávame zadarmo.
Pre odomknutie celej kapitoly prosím zadajte svoje meno a email. Na váš email vám zašleme potvrdzujúci odkaz, ktorým odomknete obsah celého webu.
Zadaním svojho mena a emailu a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vašich údajov: Podmienky pre udelenie prístupu a spracovanie osobných údajov.