1. Základný právny rámec kandidatúry

Gestori: Matej Bučko, Veronika Ľahká

Predtým, ako začnete plánovať volebnú kampaň, je potrebné mať základné znalosti o pravidlách fungovania samosprávy, pravidlách vedenia volebnej kampane a taktiež podrobne poznať miestne reálie. Ak ste učinili také dôležité rozhodnutie, že idete kandidovať, je vecou zodpovednosti byť kompetentným kandidátom a uvedomovať si zákonné vymedzenia práce komunálneho politika. Nájdite si preto jedno dopoludnie a prečítajte si nasledujúce právne ustanovenia, prípadne si z nich vypíšte poznámky.

Kapitoly