Komunálny manuál

  • 5 kapitol
  • 224 strán
  • 20 autorov
  • 55 návrhov riešení
  • 15 príkladov z praxe

Problémy, ktorým samosprávy čelia, sa dajú riešiť len cez politiku. Ak ste sa rozhodli kandidovať, pribaľte si na cestu Komunálny manuál. 20 odborníkov na samosprávy vám v ňom poradí, ako viesť úspešnú kampaň a ako sa popasovať s problémami, s ktorými sa obce a mestá stretávajú najčastejšie.

Na aké dátumy a lehoty si musíte dávať pozor, aké sú pravidlá financovania kampane či ako sa postaviť k zeleni, odpadom a parkovacej politike? Všetky tieto vedomosti poskytujeme zadarmo, aby sme prispeli k lepšiemu spravovaniu našich samospráv kvalitnejšími kandidátmi.

Prajem vám užitočné čítanie!

Miroslav Beblavý

Kapitoly